Souhlas se zpracováním osobních údajů - Kontaktní formulář

I. Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas společnosti Účto Jenštejn s.r.o., se sídlem Žerotínova 1509/51, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 26725932, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR (dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno příjmení,

 • telefonní číslo,

 • emailová adresa,

 • předmět podnikatelské činnosti,

 • jestli jste plátcem DPH,

 • pokud jste plátcem DPH, tak jestli kvartálně nebo měsíčně,

 • počet faktur přijatých měsíčně,

 • počet faktur vydaných měsíčně,

 • název Vaší banky,

 • statistika,

 • počet vlastních aut,

 • počet leasingů,

 • počet zaměstnanců na hl. pracovní poměr,

 • počet zaměstnanců na dohodu,

 • jestli máte majetek v pronájmu,

 • jestli máte bankovní úvěry,

 • jestli provádíte reporting nákladů a výnosů,

 • jestli provádíte platby závazků od učetní na týdenní bázi

 • jestli máte prodloužený termín podání DPPO.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to:

 • osobně na adrese provozovny Správce

 • zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu uctojenstejn@gmail.com

 • dopisem zaslaným na adresu provozovny Správ

Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou.

Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně nabídky služeb .

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 10 let od data poskytnutí údajů zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás a nebudou sdělovány jiným třetím stranám. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese uctojenstejn@gmail.com nebo zavolejte na tel. č.xxx.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.08.2023

 

Sídlo

Žerotínova 1509/51

Praha 3

130 00

IČO: 26725932

Kanceláře

Kovářská 255

Jenštejn

250 73

Souhlas se zpracováním osobních
údajů - Kontaktní formulář

I. Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas společnosti Účto Jenštejn s.r.o., se sídlem Žerotínova 1509/51, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 26725932, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR (dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno příjmení,

 • telefonní číslo,

 • emailová adresa,

 • předmět podnikatelské činnosti,

 • jestli jste plátcem DPH,

 • pokud jste plátcem DPH, tak jestli kvartálně nebo měsíčně,

 • počet faktur přijatých měsíčně,

 • počet faktur vydaných měsíčně,

 • název Vaší banky,

 • statistika,

 • počet vlastních aut,

 • počet leasingů,

 • počet zaměstnanců na hl. pracovní poměr,

 • počet zaměstnanců na dohodu,

 • jestli máte majetek v pronájmu,

 • jestli máte bankovní úvěry,

 • jestli provádíte reporting nákladů a výnosů,

 • jestli provádíte platby závazků od učetní na týdenní bázi

 • jestli máte prodloužený termín podání DPPO.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to:

 • osobně na adrese provozovny Správce

 • zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu uctojenstejn@gmail.com

 • dopisem zaslaným na adresu provozovny Správ

Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou.

Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně nabídky služeb .

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 10 let od data poskytnutí údajů zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás a nebudou sdělovány jiným třetím stranám. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese uctojenstejn@gmail.com nebo zavolejte na tel. č.xxx.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.08.2023

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Kontaktní formulář

I. Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas společnosti Účto Jenštejn s.r.o., se sídlem Žerotínova 1509/51, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 26725932, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR (dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno příjmení,

 • telefonní číslo,

 • emailová adresa,

 • předmět podnikatelské činnosti,

 • jestli jste plátcem DPH,

 • pokud jste plátcem DPH, tak jestli kvartálně nebo měsíčně,

 • počet faktur přijatých měsíčně,

 • počet faktur vydaných měsíčně,

 • název Vaší banky,

 • statistika,

 • počet vlastních aut,

 • počet leasingů,

 • počet zaměstnanců na hl. pracovní poměr,

 • počet zaměstnanců na dohodu,

 • jestli máte majetek v pronájmu,

 • jestli máte bankovní úvěry,

 • jestli provádíte reporting nákladů a výnosů,

 • jestli provádíte platby závazků od učetní na týdenní bázi

 • jestli máte prodloužený termín podání DPPO.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to:

 • osobně na adrese provozovny Správce

 • zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu uctojenstejn@gmail.com

 • dopisem zaslaným na adresu provozovny Správ

Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou.

Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně nabídky služeb .

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 10 let od data poskytnutí údajů zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás a nebudou sdělovány jiným třetím stranám. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese uctojenstejn@gmail.com nebo zavolejte na tel. č.xxx.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním
osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.08.2023

 

Souhlas se zpracováním osobních
údajů - Kontaktní formulář

I. Zásady ochrany osobních údajů


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas společnosti Účto Jenštejn s.r.o., se sídlem Žerotínova 1509/51, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 26725932, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR (dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno příjmení,

 • telefonní číslo,

 • emailová adresa,

 • předmět podnikatelské činnosti,

 • jestli jste plátcem DPH,

 • pokud jste plátcem DPH, tak jestli kvartálně nebo měsíčně,

 • počet faktur přijatých měsíčně,

 • počet faktur vydaných měsíčně,

 • název Vaší banky,

 • statistika,

 • počet vlastních aut,

 • počet leasingů,

 • počet zaměstnanců na hl. pracovní poměr,

 • počet zaměstnanců na dohodu,

 • jestli máte majetek v pronájmu,

 • jestli máte bankovní úvěry,

 • jestli provádíte reporting nákladů a výnosů,

 • jestli provádíte platby závazků od učetní na týdenní bázi

 • jestli máte prodloužený termín podání DPPO.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to:

 • osobně na adrese provozovny Správce

 • zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu uctojenstejn@gmail.com

 • dopisem zaslaným na adresu provozovny Správ

Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou.

Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně nabídky služeb .

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 10 let od data poskytnutí údajů zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás a nebudou sdělovány jiným třetím stranám. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese uctojenstejn@gmail.com nebo zavolejte na tel. č.xxx.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.08.2023

 

Sídlo

Žerotínova 1509/51

Praha 3

130 00

IČO: 26725932

Kanceláře

Kovářská 255

Jenštejn

250 73

Sídlo

Žerotínova 1509/51

Praha 3

130 00

IČO: 26725932

Kanceláře

Kovářská 255

Jenštejn

250 73